Certificat de professionalitat (CP)

SSCB0209 - Dinamització d'activitats de lleure infantil i juvenil