Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Aquest curs està destinat a aquelles persones que vulguin intervenir de manera educativa en activitats pròpies de l’educació en el lleure d’ infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius i ludoteques.

Capacita per organitzar, dinamitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el marc de la programació general d’una organització, per mitjà de l’aplicació de tècniques específiques d’animació grupal, amb una incidència explicita en l’educació en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de seguretat i prevenció de riscos.

El Títol de Monitor/a de lleure és oficial i expedit per la Direcció General de Joventut.

Aquest curs està destinat a l'alumnat que estava realitzant el curs de monitor/a de lleure quan va entrar l'estat d'alarma sanitària pel COVID19.

Aquest curs està destinat a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se de manera voluntària i/o professional en l’educació en el lleure dels infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius, ludoteques,...

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva (100h presencials i 50h no presencials) i l’etapa de pràctiques (160h).

Aquest curs està destinat a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se de manera voluntària i/o professional en l’educació en el lleure dels infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius, ludoteques,...

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva (100h presencials i 50h no presencials) i l’etapa de pràctiques (160h).