Coordinador/a de proyectos pedagógicos y de ocio
(coordinador/a)

Donar a conèixer al participant els conceptes i recursos necessaris per desenvolupar les diferents tasques del coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure.