Donar a conèixer al participant els conceptes i recursos necessaris per desenvolupar les diferents tasques del coordinador/a de projectes pedagògics i de lleure.