Aquest curs és la formació que prepara els alumnes per intervenir en tasques de coordinació d’equips en activitats de lleure infantil i juvenil, i que els capacita per planificar, organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar projectes de lleure educatiu adreçats a la infància i la joventut en tos els seus aspectes, i per representar-los internament, i externament assumint la creació, el control i la dinamització de l’equip de personal monitor.

El curs de formació té una durada total de 410 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva (290h) i l’etapa de pràctiques (120h).

Aquest espai doan resposta als mòduls D1 i D4 corresponents exclusivament a directors/es (informació del curs a la web: www.vergeblanca.org), l'etapa lectiva dels quals són: 136h presencials i 64h no presencials