Aquest curs esta destinat a totes aquelles persones que vulguin dedicar-se de manera voluntària i/o professional en l’educació en el lleure dels infants i joves en colònies, centres, escoles, casals de vacances, moviments educatius, ludoteques,...

El curs de formació té una durada total de 310 h i s’estructura en dues etapes: l’etapa lectiva (100h presencials i 50h no presencials) i l’etapa de pràctiques (160h).