L’objectiu del curs és oferir una línia argumental per anar aprofundint en el tema de la Vulnerabilitat/integració social en l’àmbit del temps de lleure d’una manera ordenada i gradual accedint a informació contrastada en tots els temes bàsics que proposem i, oferint també, exercicis de auto-reflexió, auto-avaluació i treball personal que permetin anar assolint i internant allò que s’aprèn.